Lasani Sarkar Ka Gulam

Ismaili Deobandi Mazhab k Mushkil Kusha,Hajat Rawa Dastagir-Wahabio ke munafqat